Витвицька громада
Івано-Франківська область, Калуський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 29.09.2021 12:47
Кількість переглядів: 1016

Фото без опису

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВА ЕКСПЛОРЕЙШН»,

код згідно з ЄДРПОУ 38331250

Директор: ДУМЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 514;

Фактична адреса будівництва свердловини: Івано-Франківська область, Калуський район, територія Витвицької сільської територіальної громади;

тел.: +380634348276;

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Спорудження пошуково-розвідувальної свердловини Старомізунська - 1 з метою виявлення покладів газу. У відповідності до проекту передбачається будівництво свердловини Старомізунська - 1. Глибина свердловини – 3050 м. У випадку припливу вуглеводнів пошуково-розвідувальна свердловина буде переведена в експлуатаційну. Підключення свердловини включає обв’язку устя свердловини та прокладання газопроводів-шлейфів до установки підготовки вуглеводневої сировини, при необхідності прокладання нового та/або відновлення існуючого дорожнього покриття, до місць будівництва свердловини. Буріння здійснюється за допомогою бурового верстата з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 1.

У відповідності до проекту передбачається будівництво свердловини Старомізунська - 1, та її буріння за допомогою бурового дизельного верстата який працює на дизпаливі. Була розглянута альтернатива у приводі бурового верстата який може працювати на електриці. Проте була відхилена у зв’язку з віддаленістю місця можливості надійного підключення до електромережі необхідної потужності.

Технічна альтернатива 2. Технічних альтернатив для будівництва свердловин немає. Буріння свердловини буде відбуватися безамбарним способом організації. Альтернативний спосіб організації процесу буріння свердловин: амбарний. Використовувати амбарний спосіб організації процесу буріння свердловин дозволено чинним законодавством України, проте даний спосіб завдає більшої шкоди екології.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце розташування планової діяльності: Івано-Франківська область, Калуський район, територія Витвицької сільської територіальної громади. Розташування устя свердловини обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами.

територіальна альтернатива 1 Альтернативною ділянкою для розміщення розглядалася земельна ділянка в адміністративних межах Вигодської селищної територіальної громади, Калуський район, Івано-Франківська область. Проте було прийнято рішення відмовитися від даної ділянки оскільки вона не відповідала вимогам санітарно-захисної зони згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП N 173 від 19.06.96 р. Міністерства охорони здоров’я).

територіальна альтернатива 2 Альтернативною ділянкою для розміщення розглядалася земельна ділянка в адміністративних межах Болехівської міської територіальної громади, Калуський район, Івано-Франківська область. Проте було прийнято рішення відмовитися від даної ділянки оскільки вона не відповідала вимогам санітарно-захисної зони згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП N 173 від 19.06.96 р. Міністерства охорони здоров’я).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати за користування надрами надходить до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцем здійснення планової діяльності (видобування корисних копалин).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Для спорудження свердловини передбачається використання бурового верстату з дизельним приводом, глибина свердловини – 3050 м, на період спорудження свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки, при умові припливу вуглеводнів передбачено прокладання газопроводу шлейфу, відновлення або прокладання нових під’їзних доріг.

Застосовується типова схема обв’язки устя свердловини. Обрано оптимальні маршрути і довжини трас газопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». В залежності від довжини газопроводу роботи по підключенню свердловини розраховані на термін до трьох місяців.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

При бурінні свердловини установкою з дизельним приводом встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996. Обмеження планової діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України.

- по забрудненню атмосферного повітря – викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Значення граничнодопустимих концентрацій (ГДК), забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищать нормативні показники;

- по ґрунту, поверхневим та підземним водам – негативний вплив під час роботи будівельної техніки, відпрацьованого бурового розчину, прокладанні газопроводів, прокладанні/відновленні доріг;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – виснаження чи деградація сформованих в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не очікується. Зелені насадження не зноситимуться. Об’єкти ПЗФ на даній території відсутні.

- навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. Позитивно вплине на створення робочих місць.

- навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єкти техногенного середовища не перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх діяльності.

За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні обмежуватися санітарно-захисною зоною споруд, не перевищувати фонові і граничнодопустимі концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.

щодо технічної альтернативи 1

- 300 м при бурінні буровим верстатом з електроприводом;

- та аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту.

щодо територіальної альтернативи 1,2

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічних та територіальних альтернатив, та обраному варіанту:

Розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Ведеться первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам;

Проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та екологічних вишуковувань виконуватимуться в необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів; проведення охоронних, відновлювальних та захисних заходів, а саме зняття родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф для підключення свердловини прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання;

Для здійснення контролю рівня забруднення навколишнього середовища на ділянці розташування родовища здійснюватиметься моніторинг стану атмосферного повітря, ґрунту та води.

Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічних альтернатив:

- ґрунт – негативний вплив під час роботи будівельної техніки, відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та прокладанні газопроводів;

- атмосферне повітря – викиди шкідливих речовин під час проведення зварюваних робіт; під час підготовки та використання бурового розчину; під час роботи дизельних двигунів; під час випробування свердловин на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі), а саме: азоту оксиди (NOх), сажа, ангідрит сірчистий, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С12-С19, неметанові леткі органічні сполуки, вуглекислий газ та ін.

- водне середовище – можливе забруднення буровим розчином та промивною рідиною після гідровипробувань газопроводів;

- рослинний та тваринний світ – незначний вплив;

- вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний;

- навколишнє техногенне середовище негативний вплив – відсутній;

- клімат і мікроклімат – незначний у зв’язку з короткочасністю та локальністю планованої діяльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля».

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Згідно чинного законодавства України частини третьої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

- Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планової діяльності. що видається - Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації

(найменування уповноваженого органу,

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, main@eco.if.gov.ua

поштова адреса, електронна адреса,

(0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович

(номер телефону та контактна особа)


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь