Витвицька громада
Івано-Франківська область, Калуський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Права та обов'язки піклувальників та опікунів

Дата: 15.07.2021 22:22
Кількість переглядів: 427

Фото без опису

Поняття опіки та піклування  і випадки їх встановлення 

Опіка,  піклування  встановлюється  над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Опіка  встановлюється  над   дитиною,   яка   не   досягла чотирнадцяти  років,  а  піклування  -  над  дитиною  у  віці  від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  Якщо дитина  досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов'язки опікуна, стає піклувальником.
Опікуном,  піклувальником  дитини  може  бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.
При призначенні дитині опікуна або піклувальника  органом опіки та  піклування враховуються  особисті  якості  особи,  її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.
Опікуном, піклувальником  призначається переважно особа,  яка перебуває  у  сімейних,  родинних  відносинах  з   підопічним, з урахуванням   особистих   стосунків  між  ними,  можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини,  за  яких  дитина  втратила  батьківське піклування,  її життєвий шлях, родинні зв'язки, наявність братів і сестер,  контакти із соціальним оточенням,  стан здоров'я, освіта, інші потреби.
Рідні брати  і сестри не можуть бути роз'єднані під час влаштування. 
Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або  дитину,  позбавлену  батьківського  піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:
- заяву (від  подружжя приймається спільна  заява, підписана обома подружжями);
- довідку про  доходи  за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
- документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
- копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
- довідку про   проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
- копію паспорта;
- висновок про  стан  здоров'я  заявника,  складений  за встановленою формою;
- довідку від нарколога та психіатра для осіб,  які  проживають разом із заявниками;
- довідку про наявність чи відсутність судимості;
- письмову згоду  всіх повнолітніх членів сім'ї,  що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування,  під  опіку,  піклування;
Строк дії документів,  зазначених у цьому  пункті,  становить дванадцять місяців з дати видачі.
Опіка, піклування над  дитиною  встановлюється  рішенням районної державної адміністраціїу місячний  строк  після  подання  заяви та вищезазначенихдокументів.          
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-вання, не можуть бути влаштовані в сім'ї осіб, які:
- визнані в установленому порядку недієздатними  або  обмежено дієздатними;
- позбавлені батьківських  прав, якщо ці права не були поновлені;
- були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним,  опіку,  піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
-  були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та  гідності,  статевої  свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,  а також за злочини,  передбачені  статтями  148, 150, 150-1,  164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не  зняту  в установленому   законом   порядку   судимість  за  вчинення  інших злочинів;
- перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
- зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
- страждають на  хвороби,  перелік  яких  затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
- є інвалідами I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;
-  проживають на  спільній  житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку  чи  спосіб  життя,  що  може негативно вплинути на здоров'я дитини,  її фізичний,  психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;
- не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
- поведінка та  інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання.
Права  дитини,  над  якою  встановлено опіку або піклування

Дитина,  над якою встановлено опіку  або  піклування, має право:
     1) на  проживання  в  сім'ї  опікуна  або  піклувальника, на піклування з його боку;
     2) на забезпечення їй умов для всебічного  розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності;
     3) на  збереження  права  користування  житлом,  у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування.
     4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

Опікун, піклувальник має право:

     1) самостійно визначати  способи  виховання  з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
     2) вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
     3) давати згоду на усиновлення підопічного;
     4) самостійно здійснювати витрати,  необхідні  для  задоволення потреб підопічного,  за рахунок  призначеної  державної  допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
     5) представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

Опікун, піклувальник зобов'язаний:

  1. виховувати дитину,  піклуватися про  її  здоров'я,  психічний стан,  фізичний  і  духовний  розвиток,  готувати  до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
  2. створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
  3. вживати заходів   до  захисту  цивільних  прав  та  інтересів підопічного.

Опікун, піклувальник повинен раз на рік здійснювати власне повне медичне обстеження та двічі на рік обстеження підопічних.

Контроль за умовами утримання, виховання,  навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотриманням прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей, над якими  встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

Державна соціальна допомога  на дітей, над якими  встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування, призначається особам, визначеним  в установленому  порядку  опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті  батьків,  позбавлення їх батьківських прав, хвороби  батьків чи  з  інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не  призначається  у разі перебування дитини на повному державному утриманні.
Якщо дитина,  яка перебуває на повному державному  утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником,  зазначена допомога призначається за повні місяці перебування  дитини вдома на підставі довідки навчального закладу, про те, що  дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.
Допомога на дітей,  над якими встановлено опіку чи піклування,  призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.
У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія,  аліменти,  стипендія,  державна допомога,  розмір допомоги на дитину,  над якою  встановлено  опіку  чи  піклування, визначається  як  різниця  між  двома  прожитковими мінімумами для  дитини  відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Розмір  призначених пенсії,  аліментів,  стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат,  одержаних на дитину за попередні шість календарних місяців.
У разі коли для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,  аліменти   (за   відсутності  осіб,  що  за  законом зобов'язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, зазначена допомога  призначається  у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
Для  одержання  допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
     1) заява опікуна чи піклувальника про  призначення  допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
     2) копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою  батьківського  піклування;
     3) копія свідоцтва про народження дитини;
     4) довідка  з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і є вихован-цями дитячих навчальних  закладів,  що  фінансуються  не  за  рахунок бюджетних  коштів,  -  видана  органом  реєстрації довідка, у якій зазначаються  статус  дитячого  навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей); 
     5)  довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі  одержання  пенсії  на  дитину  органи  праці  та соціального захисту населення використовують відомості про розмір  пенсії,  що надійшли  від  органів  Пенсійного  фонду  України  на електронних носіях інформації).
Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини,  яка перебуває під його опікою чи  піклуванням, подається довідка,  видана органом праці та соціального захисту населення за місцем  реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги.
У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, орган праці та соціального захисту населення призначає допомогу без урахування їх суми.  При  цьому  зазначений орган протягом десяти днів після подання опікуном,  піклувальником заяви  про  призначення  допомоги  повідомляє  про неотримання аліментів службу у справах  дітей.
Допомога на  дітей, над якими  встановлено  опіку  чи піклування, призначається на шість місяців. Питання про продовження  виплати  допомоги  вирішується  на  підставі заяви та  довідок   про місячні розміри пенсії, аліментів,  стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.
Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

  • звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;
  • працевлаштування або взяття  шлюбу дитиною до досягне-ння нею18-річного віку;
  • усиновлення дитини,  передача  дитини  батькам; 
  • досягнення дитиною 18-річного віку;
  • надання неповнолітній  особі  повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини. 

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата  зазначеної  допомоги,  її одержувачі, служба у справах дітей,  виконавчий комітет сільської (селищної) ради зобов'язані у  десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення, які виплачують допомогу.
Виплата допомоги  припиняється  за  рішенням  органу праці та соціального захисту населення з місяця,  що настає за  місяцем,  в якому виникли відповідні обставини.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається та виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання опікуна чи піклувальника або дитини.
Опікуни повинні вчасно поновлювати документи на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а також виплати що належать підопічним у зв’язку з втратою годувальника.
Суми, які належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги чи аліментів, інших поточних надходжень або прибутків від належного їм майна, переходять у розпорядження опікуна і витрачаються на утримання підопічних.
Піклувальник має право одержувати суми і витрачати їх на утримання осіб, що перебувають під піклуванням, якщо цього вимагають інтереси зазначених осіб.
Зарплатою, стипендією, винагородою, одержаних у результаті здійснення своїх авторських та винахідницьких прав, неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років розпоряджаються самостійно.
Опікуни (піклувальники)подають щорічно, не пізніше 1 лютого, в службу у справах дітей звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, збереження належного їм майна та житла та використання державної соціальної допомоги.
На вимогу служби у справах дітей,опікуни (піклувальники)зобов’язані подавати звіти в інший визначений ними термін.
Після припинення опіки та піклування опікуни (піклувальники)подають загальні звіти про свою діяльність.
Обов’язки опікунами та піклувальниками виконуються безоплатно.
Повне державне забезпечення дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування Дiти-сироти та дiти, позбавленiбатькiвського пiклування, вiком до вiсiмнадцяти рокiв та особи з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, при продовженнiнавчання до двадцяти трьох років, мають право на повне державне забезпечення в навчальних закладах.
Особам iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якiнавчаються, крiм повного державного забезпечення виплачується стипендiя в розмiрi, який на 50 вiдсоткiв перевищує розмiр стипендiї у вiдповiдному навчальному закладi, а також виплачується 100 вiдсоткiв заробiтної плати, яка нарахована в перiод виробничого навчання та виробничої практики.
Особам iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi навчаються, до завершення навчання виплачується щорiчна допомога для придбання навчальної лiтератури в розмiрi трьох мiсячних стипендiй. Виплата зазначеної допомоги здiйснюється протягом 30 днiв пiсля початку навчального року за рахунок коштiв, що передбачаються для навчальних закладiв у вiдповiдних бюджетах.
При наданнi особам iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi навчаються, академiчної вiдпустки за медичним висновком за ними зберiгається на весь перiод академiчної вiдпустки повне державне забезпечення та виплачується стипендiя. Навчальний заклад сприяє органiзацiї їх лiкування.
Випускники навчальних закладiв iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу одягом i взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмiрi двох прожиткових мiнiмумiв. Нормативи забезпечення одягом i взуттям затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. За бажанням випускникiв навчальних закладiв їм може бути видана грошова компенсацiя в розмiрi, необхiдному для придбання одягу i взуття.
Вартiсть повного державного забезпечення у грошовому еквiвалентi для дiтей вiком вiд народження до трьох рокiв, вiд трьох до семи рокiв, вiд семи до десяти рокiв, вiд десяти до чотирнадцяти рокiв, вiд чотирнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв та осiб iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, до двадцяти трьох рокiв визначається вiдповiдно до Закону України "Про прожитковий мiнiмум" .
Захист майнових та житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
За дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвсь-кого пiклування, зберiгається право на житло та майно, яке належало батькам та  в якому вони проживали до набуття статусу.
Особи, яким стало відомо про наявність у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківськогопіклування, майна, повідомляють про це службу у справахдітей за місцем знаходження майна.
Служба у справах дітей за місцем знаходження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом десяти днів після надходження повідомлення про наявність у неї майна, складає опис такого майна.
Обов’язки опікуна над майном та житлом дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування покладаються на осіб, які призначаються опікунами дітей. Опікуни над майном та житлом несуть відповідальність за його збереження. А також зобов’язані дбати про забезпечення майнових та житлових прав своїх підопічних, покращення житлово-побутових умов проживання.

Опікун (піклувальник)повинен проживати разом з підо-пічним і може бути прописаний на житловій площі останнього на період виконання своїх обов’язків. 
Опікунипри здійсненні прав і виконанні обов’язків підопічних укладають угоди від імені та в інтересах підопічних, діючи як їх законні представники згідно з чинним законодавством.
Опікуни над неповнолітніми дають згоду на укладання тих угод, які згідно з законом ці особи не мають права укладати самостійно.
Опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати угоди, а піклувальник — давати згоду на їх укладання, якщо вони виходять за межі побутових.
Такими угодами є договори, що вимагають нотаріального засвідчення та спеціальної реєстрації, про відмову від майнових прав, які належать підопічному, поділ майна, поділ, обмін та продаж житлової площі, а також видача письмових зобов’язань тощо.
У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування у будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї жиле приміщення, у якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом усього часу перебування їх у цих закладах, в опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім'ї. Жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів чи піклувальників, з прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу.
Жилі приміщення, у яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у сім'ї опікунів, піклувальників, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також щодо яких є рішення суду, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від органів опіки та піклування, яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.
Порядок припинення опіки та піклування

Опікуни та піклувальникина їх прохання можуть бути звільнені від виконання своїх обов’язків, якщо орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного визнає, що дане прохання викликане поважною причиною.
Органи опіки та піклуванняза своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб можуть звільнити опікуна або піклувальника від виконання покладених на нього обов’язків, якщо встановлять, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню або не виконує належним чином своїх обов’язків.
При зловживанні правами і залишенні підопічних дітей без догляду і піклування опікун або піклувальник притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Від здійснення повноважень опікуна, піклувальника,   може звільнити   орган,  який встановив опіку, піклування  у разі:
- невиконання нею своїх обов'язків;
- поміщення дитини до закладу для дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування;
- коли між  опікуном,  піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню опіки, піклування. 
Опіка, піклування припиняється у разі:
- передачі дитини батькам (усиновлювачам);
- досягнення дитиною повноліття, реєстрації шлюбу, надання дитині повної цивільної дієздатності;
- смерті опікуна, піклувальника або підопічного.
У разі загрози для життя  або  здоров'я  дитини  районна державна адміністрація може прийняти  рішення  про негайне відібрання дитини в опікуна, піклувальника.
Адміністративна та кримінальна відповідальність за невиконання опікунами, піклувальниками своїх обов’язків

Відповідно  дост. 166 Кримінального кодексу України злісне невиконання опікунами та піклувальниками обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка та піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається  обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Статтею 167 Кримінального  кодексу України передбачено, що використання  опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду  підопічному( зайняття житлової площі, використання майна  тощо) - карається штрафом до п’ятдесяти  неоподаткованих  мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на строк до двох років.
Згідно статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення -ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від  виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей -тягне за собою попередження або накладення штрафу від  одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після  накладення адміністративного стягнення, -тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми віком від  чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які  їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян.
Вчинення неповнолітніми діянь, що  містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від  десяти  до  двадцяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перелік нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

 1.Цивільний кодекс України;
 2.Сімейний кодекс України;
 3.Кримінальний кодекс України;
 4.Кодексу України про адміністративні правопорушення
 5. Закон України “Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;
 6. Закон України  “Про попередження  насильства  в сім’ї”;
 7. Закон України “Про охорону дитинства”;
 8. Закон України “Про забезпечення  організаційно-правових  умов соціального захисту  дітей-сиріт та …дітей, позбавлених батьківського піклування”;
 9. Закон України  “Про державну  допомогу  сім’ям  з дітьми”;
 10. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  24.09.2008 року №866 “Питання  діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини”;
 11./Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітьми, позбавлених батьківського піклування”;
 
 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь