Витвицька громада
Івано-Франківська область, Калуський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПЕРЕЛІК орієнтовних тем для складання іспиту кандидатів на посаду

Дата: 19.05.2021 17:22
Кількість переглядів: 608

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

52. Виконання місцевих бюджетів.

53. Види видатків, що здійснюються з районних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

54. Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних.

55. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

56. Види порушень бюджетного законодавства.

57. Розрахунки з підзвітними особами.

58. Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).

59. Вимоги до готівки. Облік операцій з готівкою.

60. Облік операцій на рахунках в органах Державного казначейства.

61. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.

62. Порядок списання простроченої заборгованості.

63. Необоротні матеріальні активи та відображення їх у фінансовій звітності.

64. Збалансовані рахунки. Облік надходження та вибуття. Перелік збалансованих рахунків.

65. Структура фонду оплати праці бюджетної установи.

66. Облік внутрішніх розрахунків.

67. Відрахування із заробітної плати.

68. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.

69. Звітність бюджетних установ.

70. Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.

71. Складові частини бюджету.

72. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

73. Склад бюджетного законодавства, нормативно – правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

74. Індексація заробітної плати.

75. Меморіальні ордери: їх види та застосування.

76. Видатки бюджетної установи.

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та господарського).

52. Терміни набуття чинності нормативно – правових актів .

53. Повноваження юридичної служби органу виконавчої влади.

54. Представництво в судовому процесі.

55. Права юридичної служби органу виконавчої влади.

56. Укладення, зміна і розірвання договорів.

57. Стадії судового розгляду.

58. Набуття права власності на безхазяйну річ.

59. Поняття та види договору.

60. Поняття  договору купівлі-продажу, його предмет

61. Поняття договору оренди, його предмет.

62. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

63. Поняття регуляторного акту.

64. Процедура прийняття регуляторного акта.

65. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією.

66. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

67. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

68. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

69. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

70. Складання та оформлення розпорядчих документів.

71. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

72. Супровідні листи і вимоги до їх складання.

73. Порядок і строки складання номенклатури справ.

74. Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві.

75. Якими документами регламентується законодавство про працю.

76. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань

77. Оперативне зберігання справ.

78. Службове листування: лист, запит, гарантійний лист.

79. Видача трудової книжки в разі звільнення.

80. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

81. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин.

52. Права землекористувачів.

53. Обов’язки власників земельних ділянок

54. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

55. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність.

56. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування.

57. Конфіскація земельної ділянки.

58. Порядок вилучення земельних ділянок

59. Охоронні зони.

60. Зони санітарної охорони.

61. Підстава набуття права на землю.

62. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).

63. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду.

64. Способи захисту прав на земельні ділянки.

65. Гарантії права власності на земельну ділянку.

66. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.

67. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок.

68. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах.

69. Визначення земель житлової та громадської забудови.

70. Використання земель житлової та громадської забудови.

71. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та гаражного будівництва.

72. Землі природно-заповідного фонду.

73. Зміст права власності на землю.

74. Земельна ділянка як об’єкт права власності.

75. Суб’єкти права власності на землю.

76. Право власності на землю громадян.

77. Право власності на землю територіальних громад.

78. Спільна власність на землю.

79. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності.

80. Право оренди земельної ділянки.

81. Обов’язки землекористувачів.

82. Порядок встановлення і дія земельного сервітуту.

83. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.

84. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

85. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

86. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.

87. Порядок продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам.

88. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ЦНАП

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України.

52. Обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України.

53. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

54. Правовий статус іноземців.

55. Правовий статус осіб без громадянства.

56. Вибір місця проживання.

57. Забезпечення захисту персональних даних.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ЦНАП

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Офісні телефонні станції, експлуатація та обслуговування.

52. Програма Microsoft Exel, робота з функціями і формулами, складання звітів.

53. Робота з текстом і таблицями в текстовому редакторі MS Word.

54. Електронне архівування документів.

55. Електронні словники і програми – перекладачі.

56. Microsoft Access, можливості офісного використання.

57. Електронна пошта, можливості, механізми управління. Програма Outlook Expres.

58. Організація роботи локальної комп’ютерної мережі.

59. Програма Word. Робота з діаграмою і графікою.

60.Факсимільні апарати та їх призначення. (Факси та принтери).

61. Телефонні подовжувачі, експлуатація та обслуговування.

62. Характеристика комп’ютерної програми Adobe Photoshop.

63. Можливості комп’ютерної програми Microsoft Outlook.

64. Цифрові диктофони. Робота з аудіофайлами.

65. Технічне обслуговування оргтехніки офісу.

66. Як розбити жорсткий диск та створити файлову систему.

67. Комп’ютерні мережі.

68. Програми оптичного розпізнавання тексту.

69. Сучасні методи захисту електронної інформації.

70. Комп’ютерні віруси та засоби їх протидії.

71. Охарактеризувати сучасні технології комп’ютерного програмування.

72. Пошукові сервери. Web – сторінка та вимоги до неї.

73. База даних та системи управління нею.

74. Програмне забезпечення офісного персонального комп’ютера.

75. Охарактеризувати комп’ютерну програму Power Point.

76. Як здійснити пошук інформації в мережі Інтернету. Робота з програмою

Internet Explorer.

77. Форматування документа текстовим редактором MS Word: шрифт, стрічка та абзац, сторінки документу.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ  ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Який орган  здійснює контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів?

52. Основні обов’язки начальника  відділу освіти, культури, туризму, молодіжної політики та спорту.

53. Повноваження керівника навчального закладу.

54. Система загальної середньої освіти.

55. Навчальні плани та навантаження учнів.

56. Форми здійснення навчально-виховного процесу

57. Як визначається обсяг навчального навантаження?

58. Державна атестація загальноосвітнього навчального закладу, її завдання.

59. Батьківський комітет навчального закладу.

60. Сутність, мета і принципи профільного навчання  в  загальноосвітніх навчальних закладах.

61. Видача та облік документів про освіту.

62. Органи управління освітою.

63. Матеріально-технічна база закладів освіти.

64. Порядок  встановлення граничної чисельності відділу, фонду оплати праці

працівників відділу та  видатків на його утримання.

65. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти.

66. Державний контроль за діяльністю закладів освіти.

67. Обов’язки керівника закладу освіти.

68. Охарактеризуйте мету і пріоритети розвитку дошкільної освіти.

69. Атестація педагогічних працівників, види  та її періодичність.

70. Укладення трудового договору.

71. Мережа закладів культури територіальної громади ( кількість, повна назва установи).

72. Якими  документами регламентується діяльність музеїв?

73. Функції та основні напрямки діяльності бібліотек.

74. Перспективи розвитку культосвітніх установ територіальної громади. 

75. Поняття культурної спадщини.

76. Класифікація об’єктів культурної спадщини.

77. Органи управління у сфері охорони культурної спадщини.

78. Основні види культурної спадщини.

79. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян.

80. Фінансова і матеріальна основа місцевого самоврядування.

81. Що входить до повноважень органів місцевого самоврядування в галузі

туризму?

82. Хто є суб’єктами туристичної діяльності?

83. Які послуги належать до туристичних?

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Мережа закладів культури територіальної громади ( кількість, повна назва установи).

52. Функції та основні напрямки діяльності бібліотек.

53. Поняття культурної спадщини.

54. Класифікація об’єктів культурної спадщини.

55. Органи управління у сфері охорони культурної спадщини.

56. Основні види культурної спадщини.

57. Фінансова і матеріальна основа місцевого самоврядування.

58. Що входить до повноважень органів місцевого самоврядування в галузі

туризму?

59. Хто є суб’єктами туристичної діяльності?

60. Які послуги належать до туристичних?

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Який орган  здійснює контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів?

52. Система загальної середньої освіти.

53. Форми здійснення навчально-виховного процесу

54. Сутність, мета і принципи профільного навчання  в  загальноосвітніх навчальних закладах.

55. Органи управління освітою.

56. Матеріально-технічна база закладів освіти.

57. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти.

58. Основні принципи загальної середньої освіти та принципи дошкільної освіти.

59. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

60. Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у дошкільній освіті.

61. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої та дошкільної освіти.

62. Управління освітою. Органи управління системою загальної середньої освіти та дошкільної освіти.

НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Обов’язки громадянина України.

10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

11. Державний Бюджет України.

12. Система адміністративно-територіального устрою України.

13. Органи місцевого самоврядування в України.

14. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

15. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ОМС та її проходження.

17. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

18. Присяга посадових осіб ОМС.

19. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

20. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

21. Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду; стажування.

22. Просування по посаді в ОМС.

23. Кадровий резерв.

24. Оплата праці посадової особи.

25. Щорічні та додаткові відпуски; соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

26. Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

27. Етика поведінки посадової особи.

28. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне  правопорушення, неправомірна вигода.

29. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

30. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції.

31. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

32. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

33. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

34. Участь громадськості в заходах щодо запобігання  корупції .

35. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

36. Види відповідальності за корупційні правопорушення.

37. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

38. Поняття місцевого самоврядування.

39. Основні принципи місцевого самоврядування.

40. Система місцевого самоврядування.

41. Територіальні громади.

42. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування.

43. Виконавчі органи ради.

44. Громадські слухання.

45. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.

46. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів.

47. Питання, які вирішуються сільськими радами виключно на їх пленарних засіданнях.

48. Повноваження сільських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

49. Порядок формування рад.

50. Виконавчий комітет сільської ради.

51. Бюджетний період.

52. Стадії та учасники бюджетного періоду.

53. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

54. Складові частини кошторису бюджетної установи.

55. Бюджетна класифікація.

56. Стадії та учасники бюджетного процесу.

57. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

58.Виконання місцевих бюджетів.

59.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади.

60.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.     

61 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

62.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання.

63. Структура місцевих бюджетів.

64.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

65. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

66. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.

67.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

68.Види порушень бюджетного законодавства.

69. Порядок використання коштів освітньої субвенції.

70. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

71. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

72. Місцеві  податки  і збори.

73. Плата  за  землю.

74. Платники податку на доходи фізичних осіб.

75. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів?

76. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?

77. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів?

78. Що таке план використання бюджетних коштів?     

79. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом?

80. Повноваження органів державного фінансового контролю з контролю за

дотриманням бюджетного законодавства, відповідно до Бюджетного

кодексу.

81. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.

82. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

83. Загальні вимоги до фінансової звітності.

84. Головні завдання органу державного фінансового контролю.

85. Що таке державний фінансовий аудит, інспектування, перевірка закупівель.

86. Поняття бюджетного правопорушення.

87. Розміри граничних сум витрат на придбання державними органами автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів.

88. Що таке видатки бюджету. Які видатки проводяться по загальному фонду

міського бюджету.

89. Які функції виконує місцевий фінансовий орган.

90. Для яких цілей у складі бюджету формується резервний фонд.

91. Хто затверджує бюджет (державний і місцевий).

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь