Витвицька громада
Івано-Франківська область, Калуський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Права та обовязки виконавця та замовника при укладенні договору побутових послуг

Дата: 20.07.2021 08:50
Кількість переглядів: 254

Права та обов’язки виконавця та замовника при укладенні угоди

про надання побутових послуг

 

Надання побутових послуг є однією з головних структурних частин сфери послуг, котра сьогодні  швидко розвивається і покликана задовольнити різного роду сімейно-побутові потреби людини.

Спеціалісти управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області звертають увагу, що діяльність з надання побутових послуг регулюється цілим рядом законодавчих та нормативно-правових актів.

 

А саме: Цивільним кодексом України, Законами України "Про захист прав споживачів", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами, Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими Постановою КМУ № 313 від 16. 05. 1994 р.

Виконавці здійснюють побутове обслуговування населення після їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, — за наявності торгового (спеціального торгового) патенту.

Побутові  послуги  надаються замовникам згідно з угодами, документальним  підтвердженням  укладення  яких  є такі документи: договір, розрахунковий документ встановленої форми.

Права, обов'язки,  відповідальність  виконавця  і  замовника, передбачені  цими  Правилами,  діють з моменту укладення угоди про надання побутової послуги.

Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень  на побутові  послуги,  якщо  він  не  може  забезпечити  належне  їх виконання.

Замовлення  на  послуги  приймаються  як   у   приміщенні виконавця,  так  і поза  його  межами  з обов'язковим оформленням угоди, як це передбачено пунктом цих Правил.

Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням
сторін.

Розрахунковими  документами, що засвідчують факт надання послуги,  можуть  бути:  касовий  чек  -  для  виконавців,  які  у розрахунках     із    замовниками    використовують    реєстратори розрахункових  операцій  (розрахункова  квитанція  у  разі  виходу  такого    реєстратора   з   ладу   або   тимчасового   відключення електроенергії),   квитанція  -  для  виконавців,  які  згідно  із законодавством не застосовують таких реєстраторів.

Розрахунки із замовниками за надані послуги  здійснюються у  готівковій,  безготівковій  чи  в  іншій  формі  відповідно  до законодавства.

Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за погодженням із замовником.  Він може передбачати повний розрахунок під час оформлення замовлення або  часткову  оплату  з  остаточним розрахунком  під  час  отримання замовлення.  В останньому випадку після кожної завершеної і сплаченої  операції  з  надання послуги замовнику видається розрахунковий документ.

Вартість   послуг   і  матеріалів  виконавця  оплачується замовником за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами угоди.

У разі  надання  виконавцем  на прохання замовника додаткових послуг,  не  передбачених  замовленням,  їх  вартість  оплачується замовником за цінами,  що діяли на час оформлення замовлення на ці послуги. 

Замовлення на послуги можуть виконуватися як із сировини,комплектуючих виробів  та  інших  матеріалів  (далі-матеріали) виконавця, так і матеріалів замовника.

Вартість речей і  матеріалів замовника  визначається  та оформлюється документально  за  погодженням  сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.

Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг,   визначаються    виконавцем   відповідно   до нормативно-технічних документів за погодженням із замовником.   У разі відсутності матеріалів або  неможливості  під  час оформлення  замовлення  визначити необхідний для надання побутової послуги обсяг матеріалів,  використання їх попередньо погоджується із  замовником,  а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на день надходження матеріалів.

Підставою   для   одержання   замовлення   (послуги)    є пред'явлений касовий (товарний) чек, договір, квитанція чи квиток. У  разі втрати замовником документа,  що надає йому право на отримання замовлення,  останнє видається  за  письмовою  заявою замовника  та  поданням  документа,  який  посвідчує  його  особу. Одночасно  поновлюється    право    замовника    на    гарантійне обслуговування,     якщо    таке    обслуговування    передбачене нормативно-технічними документами на виконання цього замовлення. Гарантійні зобов'язання виконавця стосовно надання послуг визначаються Законом  України  "Про  захист  прав  споживачів" та відповідними нормативно-правовими актами.  Документами,  що  надають  право  замовникові  на вимогу усунення недоліків у гарантійний термін, є касовий (товарний) чек, договір, квитанція або гарантійний талон.

Обов'язки, права та відповідальність виконавця

Виконавець зобов'язаний забезпечити:

-  надання послуг  відповідно  до  вимог   цих   Правил,   інших нормативно-правових  актів  та  умов угоди;

- виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлених виробів і
відремонтованих ним речей;

-   дотримання термінів виконання замовлення;

-    належний рівень культури обслуговування;

- надання замовникові   повної,   доступної   та    достовірної
інформації про послуги;

-  збереження прийнятих  від замовника для надання послуги речей та матеріалів, а також використання їх за призначенням;

- відшкодування збитків,  заподіяних замовнику невиконанням або неналежним виконанням умов угоди,  а також у разі втрати, псування чи пошкодження із своєї вини речей та  матеріалів,  прийнятих  від замовника  для  надання послуг,  у розмірах,  передбачених угодою;

-   дотримання встановленого режиму роботи;

-  виплату замовникові у разі  порушення  умов  угоди  неустойки (пені),  якщо  це  передбачено  умовами  угоди.  Виплата неустойки (пені) не звільняє виконавця від виконання замовлення;

- повернення замовникові  невикористаних  матеріалів,   наданих замовником,  а  також,  за його бажанням,  усіх замінених за плату деталей та комплектуючих виробів;

- попередження замовника про недоброякісність або непридатність матеріалів,  наданих  замовником,  а  також про інші незалежні від виконавця обставини,  що можуть погіршувати  споживчі  властивості замовлення.

Виконавець  має  право  відмовитися від виконання угоди у разі,  коли  замовник,  незважаючи  на  своєчасне  і  обгрунтоване попередження,  у відповідний термін не замінить свої недоброякісні або непридатні матеріали,не змінить вказівок про спосіб виконання послуги.

У  разі  неявки замовника за отриманням виробу виконавець  має право через шість місяців  після  визначеного  угодою  терміну  виконання замовлення і після дворазового письмового нагадування (з повідомленням) реалізувати  виріб  в  установленому  порядку.  При цьому  кошти,  отримані від реалізації,  за вирахуванням сум,  які належать  виконавцеві  (у  тому  числі  витрат   на   повідомлення замовника про виконання замовлення, його зберігання і реалізацію),
вносяться на депозит нотаріальної контори на ім'я замовника.

У разі невиконання або неналежного виконання  обов'язків, визначених    цими    Правилами та  угодою,   виконавець   несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством та угодою між ним і замовником.         

Виконавець не   звільняється   від  відповідальності  у  разі псування чи пошкодження речей та матеріалів внаслідок їх особливих властивостей,   які  він   не  зміг  виявити  під  час  прийняття замовлення.

Виконавець не несе відповідальності за недоліки у наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли не з його вини. 

Претензії до якості виконання замовлення не задовольняються у разі, якщо замовник не підтвердить своїх вимог. 

Обов'язки та права замовника

Замовник  зобов'язаний  прийняти  та  оплатити   вартість наданих згідно з умовами угоди послуг.

У   разі   неотримання  замовником  без  поважних  причин замовлення у визначений угодою термін з  урахуванням  обумовленого пільгового  терміну  він  повинен  відшкодувати виконавцю вартість зберігання замовлення.

Замовник має право на: 

- повну, доступну  та  достовірну  інформацію  про  послуги   і
виконавця;

-  безпеку   послуг    для   його  життя,   здоров'я,   майна та навколишнього природного середовища;

-  перевірку якості наданої йому послуги.

У процесі виконання замовлення замовник має право вносити до нього часткові зміни,  які приймаються виконавцем за умови,  що виконання їх технічно і технологічно можливе. Якщо зміни впливають на   вартість   послуги,   їх   внесення  повинно  бути  оформлене документально і враховане під час остаточного розрахунку за надані послуги за цінами, які діяли на час внесення змін.

Замовник має право анулювати замовлення і розірвати угоду з власної ініціативи до закінчення  терміну  його  виконання.  При цьому  замовник оплачує  виконавцю  вартість  виконаної  роботи і відшкодовує йому збитки, заподіяні розірванням угоди.

У разі невиконання або неналежного  виконання  виконавцем умов угоди замовник користується правами, наданими законодавством.

Таким чином, з  метою захисту своїх прав та інтересів та задля уникнення конфліктних ситуацій з виконавцем послуги споживачу необхідно чітко знати свої права та обов’язки при укладенні угоди про надання побутових послуг.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь